Tjänster och pris

SAMTALSTERAPI

1 session á 60 min 500 SEK (på plats eller online)

6 sessioner á 60 minuter 2500 SEK.

Betala via swish eller faktura. Du kan använda friskvårdsbidrag via e-passi.

Läs om SAMTALSTERAPI
BOKA HÄR

REHABPROGAM 10 veckor

Privatperson 8000 SEK

Företag 18.000 SEK (inkl. moms 3600 SEK)

Rehabprogrammet betalas via faktura och kan delbetalas för privatperson. Ange då detta vid bokning. Du kan använda friskvårdsbidrag via e-passi.

Läs om REHABPROGRAM

BOKA HÄR

ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att du bokar och köper tjänster via AYAM -samtal och yoga, binder du dig till följande villkor:

  1. Alla bokningar och betalningar av samtal och tjänster är bindande.
  2. Betalning för samtal betalas via Swish eller faktureras. Plats i Rehabprogrammet faktureras och betalas via bankgiro. Betalningsvillkor enligt överenskommelse. 
  3. Ombokning av samtalstid eller dag måste meddelas minst 24 h innan överenskommet datum/tid. Har du inte möjlighet att närvara vid det inbokade samtalet måste du meddela detta minst 24 h innan för att i god tid kunna boka om datumet. Meddelas inte jag 24 h innan överenskommen tid kommer du att faktureras för samtalet.
  4. AYAM förbehåller sig rätten att ändra och att ställa in samtal och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/klienterna i så god tid det är möjligt.
  5. AYAM ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i samtal eller Rehabprogram.
  6. Informationen du uppger vid anmälan sparas. Om du av någon anledning inte medhåller till detta, ber jag dig kontakta mig.
  7. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

INTEGRITETSPOLICY

På AYAM- samtal och yoga ansvarar jag, Evelin Möller, för insamlandet av uppgifter enl. lag om GDPR. Vid bokning och registrering på andra hemsidor (t.ex. bokning via http://www.holistichälsocenter.se) ansvarar respektive sidansvarig.

Uppgifter samlas in och lagras på följande ställen när det är aktuellt:

  • Uppgifter lämnade i formulär, kommentarsfält på hemsidor.
  • Kunduppgifter med namn, adress, organisationsnummer etc sparas i t.ex. faktureringstjänst.
  • Sluten journalföring av klienter vilken inte kan nås av obehörig användare.

Gällande dig som kund följer jag bokföringslagens regelverk vilket kräver att jag behåller vissa uppgifter om dig under en längre tid. Dock sparas ingen information längre än nödvändigt.

Du har rätt att få ta del av den sparade informationen om dig och begära data om dig borttagen. Kontakta mig via ayam-samtalochyoga@hotmail.com med ditt ärende om så skulle vara fallet.